Kurs i Book Creator

Book Creator

En av mina favoritappar är multimedieverktyget Book Creator. I appen kan du skapa digitala böcker (Pdf och ePub) samt böcker för tryck. Det finns två varianter av Book Creator, en app för iPad och en internetbaserad version tillgänglig via en webbläsare som Chrome, Edge och Safari. En viktig målgrupp är elever i skolan. Jag tycker också det finns stora möjligheter att använda Book Creator på biblioteket och som privatperson, från junior till senior. Barn påverkas väldigt mycket av vad vuxna gör och säger. Det som är bra för barn kan också vara det för oss med fler årsringar. Samtala, läsa och skriva är en viktig triss i språkutveckling och kommunikation. Berättelser är viktiga, utan dem stannar världen. I Book Creator kan du använda text, bild, film, ljud, ritverktyg, former och figurer. Jag gillar verkligen att användaren själv kan bestämma vad som ska ingå för att skapa sitt eget unika innehåll. Vad vill du berätta? Skriv och bli till. Öppna din skattkista! Jag behöver din hjälp att sprida möjligheter med skriv- och skapandeprocesser, dela gärna länken till denna sida via dina sociala medier eller via e-post. Stort tack för din hjälp!

Book Creator som app till surfplatta

Det finns en version av Book Creator som app för iPad. Appen används av privatpersoner och skolor. Den stora skillnaden jämfört med den internetbaserade versionen är att appen innebär begränsade samarbetsmöjligheter i böcker och digitala bibliotek. Fördelen är att du slipper den abonnemangskostnad som den internetbaserade versionen innebär och du behöver inte heller hantera lösenord. Appen för iPad kostar drygt femtio kronor (engångskostnad). För skolor med volymavtal blir priset lägre ju fler surfplattor appen installeras på. Om du vill testa utan kostnad finns appen Book Creator One som du kan använda för att skapa endast en bok.

Book Creator online via webbläsare

Att använda Book Creator via en webbläsare i skolan och på bibliotek innebär möjligheter för flera personer att samarbeta i en bok, skapa egna digitala bibliotek för grupper och klasser samt internetpublicera böcker. Fördelen är att böckerna lagras på internet och är lätt tillgängliga oavsett var man är, till exempel i skolan, hemma, på biblioteket eller på resa. Pedagoger i skola eller på bibliotek kan tillsammans skapa böcker som synliggör den kunskap som finns och samtidigt utveckla digitala produkter till eller med sina målgrupper. Om flera personer i samma verksamhet arbetar med att skapa böcker rekommenderar jag versionen via webbläsare istället för appen till iPad. En stor fördel är att pedagogen kan se alla elevers böcker via en inloggning. Det är också möjligt att kommentera direkt i elevers böcker, till exempel under skrivarbetet. Läraren kan göra referensböcker som alla elever ser och också författa egna läromedel kopplat till sin verksamhet. Exempelböcker och att visa olika varianter att uttrycka sig i text brukar alla gilla, det kan också vara en fördjupning i ”show, don’t tell”. Något jag verkligen gillar är möjligheten att kombinera lärprocesser kopplat till individ och grupp. Du kan använda den internetbaserade versionen av Book Creator med dator, Chromebook och surfplatta. Book Creator om GDPR

Pedagogiska exempel & forskning

Jag har flera års erfarenhet av att vara lärare för barn och vuxna och har haft hundratals elever som arbetat med Book Creator, framförallt i skolmiljö. Ibland kan det vara en fördel att skapa stödjande mallar som elever kan utgå ifrån i sitt skrivande, i en sådan kan det ingå viktiga frågeställningar som kan fördjupa skrivprocessen. Mina elever tyckte om att skriva egna böcker och gjorde även böcker på fritiden. Lusten att läsa kan öka med lusten att skriva. Ibland är ingången ett eget skapande med möjligheten att själv välja nivå som gradvis kan stegras istället för att anpassa sig till en redan färdig text. Det går att läsa utan att skriva, det är omöjligt att skriva utan att läsa eftersom det sker samtidigt. Av flera hundra elever har samtliga tyckt om arbetsmetoden med skapande i Book Creator. Och jag tror att allt fler upptäcker glädjen att läsa när de skapat själva. Lärlust till läslust, du växer med skrivande processer. Skriv! Och glöm inte det viktiga att samtala/sam tala, det flerstämmiga rummet i kombination med itpedagogik. Tyvärr har samtalen tystnat i en del skolor i deras skärmanvändning och det är inte så jag arbetar. Människorna är viktigare än tekniken. I att skapa ökar kommunikationen, i konsumtion av appar reduceras den. Forskning är viktigt, i synnerhet när den kritiskt granskas och används i undervisning. Växande barn har rätt till medvetna pedagoger. Ett klassrum ska inte vara stökigt och inte heller tyst. Det finns många möjligheter i grupp. Lästips: ”Barns språkutveckling gynnas av mycket prat” (2024-01-22), Forskning.se
Jag erbjuder fortbildning i it och mediepedagogik.

  • Alfabetsböcker: ungefär femtio elever i årskurs ett arbetade systematiskt under ett läsår med att skapa sina egna alfabetsböcker. Det går att göra mycket spännande med en bokstav per vecka. Vid slutet av läsåret fick alla elever sina böcker utskrivna och kunde ta med dem hem till sin familjs bokhylla. Varje bok omfattade 50-60 sidor. Målet med böckerna var lika, innehållet unikt olika kopplat till varje individ.
  • Temaböcker: elever skapade böcker som beskrev teman som rymden, bondgården, uppfinningar, förebilder, högtider mm.
  • Faktaböcker: elever skapade sina egna läromedel kopplat till mål. En viktig del i skapandet var att eleverna samtidigt fick information om och ökade sina kunskaper i källkritik och upphovsrätt. Ett par exempel på böcker som skapades var boken om Sverige och boken om järnåldern.
  • Studiebesök- och utflyktsböcker: att beskriva vad man varit med om och upplevt är viktigt för reflektion och lärande. En stor möjlighet för gruppdiskussioner i klassen. Vad såg du? Vad tänkte du? Hur kan du berätta för någon som inte var med?
  • Klassböcker: en möjlighet att koppla individuellt arbete till ett synliggörande och grupplärande för alla. Elevkraft!
  • Flerspråkighet: svenska är viktigt, hemspråk och andra språk är också viktiga. Och alla kan få plats i en bok. Exempel: Tvåspråkiga böcker med inspelat tal, bilder och skriven text.
  • Sagoberättande: berättelser fyller ödsliga rum, oavsett om de är påhittade eller inte. Det var en gång… På min drömplanet… I min chokladfabrik…
  • Läromedel: en av de böcker jag gjort till elever handlade om synergonomi med ögongymnastikövningar att göra i klassrum. Ett annat exempel är en kursbok om att programmera i Scratch med möjlighet att kommunicera i boken via formulär.
  • Specialpedagogik: att se och kommunicera med dem som har behov av specialpedagogik är både en utmaning och en förmån. Att skapa en bok till eller att göra med är ett samarbete där alla kan bli vinnare. Inkludering!
  • Biblioteksmedarbetare skapar digitala böcker. I utvecklandet sker mycket lärande och idéer utvecklas om hur verksamheten kan använda vad som görs tillsammans. Vad finns kvar i verksamheten när arbetsdagen är slut?

Länktips om Book Creator

Vill du anlita mig till att hålla en kurs eller föreläsning i Book Creator? Eller för att arbeta i skola eller på bibliotek? Tipsa gärna andra om vad jag erbjuder. Jag är en av få Book Creator ambassadörer i Sverige samt certifierad författare för appen.

Fredrik Pedersen-Dambo

Föreläsningar och kurser kan variera i längd från knappt en timme till två, kan genomföras i din verksamhet eller via videokonferens. Kontakta mig för information och uppdragsförfrågan: fredrik.pedersen.dambo@eduflex.se, 070-745 80 50
Varma pedagogiska hälsningar
Fredrik