Läromedel

Böcker i bildskärm

Att lära, läromedel. Eller lärresurser och lärverktyg. Olika ord med liknande betydelse. Det jag är mest intresserad av när det gäller läromedel är hur verktygen används enskilt och i grupp. Vad som är kvar och fortsätter utvecklas i sinnen när läromedlet inte är det. När jag ska lära mig något nytt vill jag gärna börja i det enkla. När jag kan lite mer vill jag ha utmaningar för att jag ska bli stimulerad. Problematisering där ”sanningar” kan fara iväg i en saltomortal och transformeras på vägen. Det viktigaste lärandet tycker jag är det informella som sker i möten med människor, djur, natur och prylar. Vilka läromedel har du i dig? Hur lärde du dig allt du kan? Vad vill du lära dig?

Datorkörkort för barn

Mitt första internetbaserade läromedel utvecklade jag för ungefär tjugo år sedan då jag hade en lärartjänst som it-pedagog på en grundskola. Jag upplevde att flera elever hade bristfälliga grundkunskaper när det gällde datoranvändning. Jag ville arbeta för en ökad likvärdighet och utvecklade ett läromedel som alla elever på den skolan använde. Med ett prov kunde eleverna testa sina kunskaper. Klarade de provet fick de ett datakörkort alternativt mer stöd och tid att träna på i skolan eller hemma. Mina syften med läromedlet handlade förutom om möjligheten till ökade datorkunskaper även om språkträning och en självvärdering av kunskap. Det ingick mycket läsning, diskussioner, övningar samt en mognadsträning att själv kunna avgöra när de var redo för provet. Det viktiga var också att alla elever lyckades klara provet innan läsåret var slut. Alla ska med! Ett tiotal skolor använde mitt läromedel.

Programmeringsresor

Lärande resor i programmering utvecklas på webbplatsen Kodresan.se. Färden går via interaktiv video.
Programmera mera för att bidra till digital innovation och förstå språket som styr mycket i dagens teknikberoende samhälle. Kunskaper i programmering är en förutsättning för att kunna granska program och påverkan på individ och samhälle. App- och källkritik!

Datorkörkort för vuxna

Förr var det vanligt med böcker även då man skulle lära sig mer om datoranvändning, internet och e-post. Detta ville jag ändra på och författade läromedel till kurser på internet som kopplades till en nationell certifiering för deltagarna. Kurserna som inkluderade digitala böcker var omfattande. Det var ungefär 600 deltagare i de digitala kurserna. Läromedlet i tryckt format hade motsvarat tre böcker.

Kundanpassade läromedel

Läromedel i programmering
Läromedel i programmering

För att underlätta för verksamheter och deltagare har jag utvecklat stödmaterial. Några exempel är lärkort för stöd och diskussion, arbetsblad, lärfilmer och utvärderingsformulär för systematiskt kvalitetsarbete. Till mina programmeringskurser för barn finns möjlighet att deltagarna får läromedel i serieform (digitalt eller tryckt) med den anlitande organisationens profil.

Artiklar och kurser om digitala möjligheter

Skriv på tangentbord

Jag har skrivit ett flertal artiklar i en artikelserie om digitala läromedel och utvecklingsverktyg till läromedelsförfattartidningen Manus. Artiklarna har till exempel handlat om att skapa internetbaserade kurser i det öppna källkodssystemet Moodle (LMS, lärplattform), hur man kan använda QR-koder i pedagogiken, att programmera läromedel och möjligheter med en egen webbplats. Något jag tyckte väldigt mycket om var att möta och hålla kurser för läromedelsförfattare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mycket kunskap i varje författare som spreds i gemensamma lärorum. I huvudsak handlade kurserna om framtidens läromedel samt olika sätt att utveckla och kombinera tryckt och digitalt. Ett begrepp som jag tycker beskriver mycket är ”Blended learning”. Lärande kan ske på så många olika sätt, ibland med digitalt stöd och ibland inte. Vad som sker är det viktiga. Transformation av information till kunskap = lärprocess.

Medlem i Läromedelsförfattarna

Jag är medlem i Läromedelsförfattarna, en intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur i Sverige.
Kontakta mig för mer information och uppdragsförfrågan: fredrik.pedersen.dambo@eduflex.se, 070-745 80 50