Om & Kontakt

Fredrik Pedersen-Dambo
Fredrik
Pedersen-Dambo

EduFlex är ett enpersonsföretag som grundades av mig år 2005 när jag även arbetade som it/mediepedagog för några grundskolor. Förutom att jag är 55 år ung är jag även pappa till två vuxna fantastiska barn som heter Daniel och Jonathan. Min flickvän heter Marika, hon arbetar med biblioteksutveckling och driver företaget Ordmyllan.

Företagare & anställd

Jag kombinerar mitt företagande med anställningar i varierande omfattning. De senaste åren har jag haft en lärartjänst som mediepedagog på Sverigefinska skolan i Stockholm (89 % det senaste läsåret som slutade i juni 2020, finansierat av Skolverkets lågstadiesatsning). Det var ett väldigt bra läsår i skolan. Jag hade ungefär 200 elever från förskoleklass till årskurs 3 och samarbetade med klasslärarna för att systematiskt arbeta med språkutveckling och medier. Några exempel på vad eleverna gjorde var att författa böcker, programmera spel och robotar samt lyssna på, diskutera och tolka sagor.

Förutom att driva mitt företag EduFlex är jag just nu anställd som IT-pedagog på Enköpings bibliotek inom projektet Digitalt först med användaren i fokus. Det jag arbetar med där handlar om processer inom it-pedagogik, med verksamhetsmål samt fortbildning och handledning riktat till biblioteksmedarbetare. Och jag deltar i Digitekets kurs ”Att leda bibliotekens digitala transformation”. Biblioteken är oerhört viktiga i samhället. Jag tror och hoppas att deras roll blir än mer betydande. Bibliotek = <3! Hör gärna av dig till mig om anställningar i varierande omfattning eller för att anlita mig som företagare. Något jag verkligen tycker om är att vara involverad i tidsbegränsade projekt med målet att påverka verksamheten även efter att projektet är avslutat. En gemensam början med flera passagerare där jag bara är med en del av färden. Och samarbeten, I like!

Klimatvänligt resande

Privat och i företaget EduFlex sker resor till och från arbete och uppdrag i huvudsak med tåg, buss, cykel och gående (jag promenerar i genomsnitt en mil per dag).

”Enligt FN:s klimatpanel måste klimatutsläppen halveras fram till 2030 om vi ska ha en chans att hejda en katastrofal temperaturhöjning.”

Greenpeace

Yrkesbakgrund

 • It/mediepedagog för skolor & bibliotek
 • Kursutvecklare, kursledare & cirkelledare
 • Projektledare
 • Föreläsare

Utbildningsbakgrund

 • Kreativt skrivande – Högskolan Härnösand
 • Systemutveckling. programmering, pedagogik, spel och multimedieutveckling – KTH, Södertörns högskola m.fl.
 • Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK – Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Magister/masterprogrammet IKT, lärande och pedagogiskt arbete (uppsatsen återstår) – Lärarhögskolan/Stockholms universitet
 • Ett fåtal kurser termin 1 och 2 på Psykologprogrammet, 300 hp (Master of Psychology) – Stockholms universitet

Certifiering & fortbildning

Book Creator
 • Ambassadör och level 1 författare för appen Book Creator
 • Kurs i muntligt berättande genom Fabula och Folkuniversitetet
 • Certifierad i Camtasia & Snagit av TechSmith

Ha en suverän dag!
Fredrik Pedersen-Dambo

E-post: fredrik.pedersen.dambo@eduflex.se
Twitter: twitter.com/FredrikPDambo
Telefon: 070-745 80 50
Postadress:
EduFlex/Fredrik Pedersen-Dambo
Maria Skolgata 48 B
118 53 STOCKHOLM