Om & Kontakt

Fredrik Pedersen-Dambo
Fredrik
Pedersen-Dambo

EduFlex är ett enpersonsföretag som grundades av mig för ungefär tjugo år sedan när jag även arbetade som it/mediepedagog för några grundskolor. Förutom att jag är 58 år ung är jag även pappa till två vuxna fantastiska barn som heter Daniel och Jonathan.

Företagare & anställd

Jag kombinerar mitt företagande med anställningar i varierande omfattning. Sedan augusti 2021 har jag en anställning på 80 % som IKT-pedagog på Campus Nynäshamn (CN). Främst arbetar jag för Studiestugan som omfattar 1500 studerande och är projektledare för ”Bärande studiestrukturer och AI”. I Studiestugan som både finns i lokaler och i lärplattform är vi ett team som arbetar med hjälp till självhjälp i studier och det kan handla om allt ifrån att nå grundläggande studiemål till att nå de högsta betygen. Uppdragen på Campus Nynäshamn är spännande och utmanande. Och en stor möjlighet att förena studenter och pedagogers kunskap till något som kan vara till användning både kort- och långsiktigt. Jag har förmånen att arbeta i en vacker lärande organisation som är i framkant. Motor, mäklare och mötesplats: Om Campus Nynäshamn. Och jag är glad att arbeta på och för en snabbväxande arbetsplats med mycket hjärta. CN har haft en imponerande utveckling de senaste åren, från 600 studerande till 1500 fördelat på flera kurser och program. CN är Stockholms läns enda lärcentrum för vuxna i tre skolformer: högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning. Mångfald och möjligheter på Campus Nynäshamn.

IT-pedagog på Enköpings bibliotek

Under hösten 2020 var jag anställd som IT-pedagog på Enköpings bibliotek inom projektet Digitalt först med användaren i fokus. Det jag arbetade med där handlade om processer inom it-pedagogik, med verksamhetsmål samt fortbildning och handledning riktat till biblioteksmedarbetare. I februari månads nyhetsbrev (2021) från Biblioteksutveckling Region Uppsala kan du läsa om hur vi arbetade i Enköping under rubriken ”NYFIKEN PÅ: Digitalt Framåt i Enköping”. Biblioteken är oerhört viktiga i samhället, jag tror och hoppas att deras roll blir än mer betydande. Bibliotek = <3!

Programmeringskurser och Folkbildningsambassadörer på bibliotek

I flera år har jag varit anlitad till att hålla programmeringskurser på bibliotek. Kurserna brukar vara för barn men ibland leder jag kurser även för vuxna, till exempel för seniorer som gör spel till sina barnbarn, fortbildning för biblioteksmedarbetare och lärare. I mina uppdrag arbetar jag mycket med lärprocesser och kunskapsdelning, till exempel genom möjligheten att barn kan bli Folkbildningsambassadörer i programmering. Lär mer genom att använda kunskap, lär andra och bidra till en kunskapsspridning i samhället. Mer information om kurserna i programmering: Kurs i Scratch

Mediepedagog på Sverigefinska skolan i Stockholm

I ett antal år har jag haft en lärartjänst som mediepedagog på Sverigefinska skolan i Stockholm. Det senaste läsåret då jag arbetade där (som slutade i juni 2020) hade jag ungefär 200 elever från förskoleklass till årskurs 3. Jag samarbetade med klasslärarna för att systematiskt arbeta med språkutveckling och medier. Några exempel på vad eleverna gjorde var att författa böcker, programmera spel och robotar samt lyssna på, diskutera och tolka sagor. I produktion sker mycket lärande. Kriterier berättar vilka lärovägar vi ska färdas och produkten blir en tydlig måluppfyllelse. Vid vissa tillfällen har jag ansvarat för fortbildningskurser om it och medier i undervisningen. Och utformat mål i it- och medieanvändning från förskoleklass till årkurs nio.

Pedagogik, strategi & verksamhetsutveckling

Jag har flerårig vana av att utveckla i pedagogiska verksamheter tillsammans med chefer och kolleger. I många år har jag arbetat med formellt och informellt kunskapsskapande. Vuxenutbildning för målgrupper inom allmänmarknad, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och LSS på studieförbund, it/mediepedagog på skolor samt varit projektledare. Något jag verkligen tycker om är att vara involverad i tidsbegränsade projekt med målet att påverka verksamheten även efter att projektet är avslutat. En gemensam början med flera passagerare där jag bara är med en del av färden. Och samarbeten, I like! Jag är extra intresserad av att vara involverad i digital transformering. Min erfarenhet av att utveckla digitala läromedel, kurser och lärplattformar (LMS) som Moodle och Itslearning är ofta användbar och blir ett sätt att synliggöra kunskap. Jag gillar den lärandepotential som blir i möten med personer med olika erfarenheter och alla åldrar. Lärande sker hela livet. Jag tror att världen och värden förändras genom utbildning, att vi får ett mer innovativt och fredligare samhälle. Vi möts i lärandet, lär av varandra och processar information till kunskap. En dörr som öppnas, öppnar än fler. Vilka dörrar ser du och hur öppnar du dem?

Vi möts i lärandet

Klimatvänligt resande & Miljövänlig företagare

Privat och i företaget EduFlex sker mina resor till och från arbete och uppdrag i huvudsak via internet, med tåg, buss, cykel och gående (jag promenerar i genomsnitt en mil per dag). På grund av miljöskäl undviker jag att resa med flyg. Allt fler undviker att flyga även om det endast är en del av en minskad negativ miljöpåverkan. Länktips: Vi håller oss på jorden. Att resa ensam i bil kan påverka miljön lika mycket som en flygresa. Det kollektiva är det miljövänligaste. Att skifta alla fossildrivna bilar till el är inte en lösning för framtiden. Miljöpåverkan av två kilometer i bil är ungefär ett varv runt jorden med tåg (källa: sj.se/sv/om/om-sj/klimatsmart.html). När resor måste gå fort och vara bekväma är risken stor att någon annan får betala priset. Du som anlitar mig får samtidigt ett löfte om att jag aktivt arbetar för att reducera min negativa miljöpåverkan. Och det löftet gäller även om du inte anlitar mig.

”Enligt FN:s klimatpanel måste klimatutsläppen halveras fram till 2030 om vi ska ha en chans att hejda en katastrofal temperaturhöjning.”

Greenpeace

Yrkesbakgrund

 • It/mediepedagog för skolor & bibliotek
 • Kursutvecklare, kursledare & cirkelledare
 • Projektledare
 • Föreläsare

Utbildningsbakgrund

 • Kreativt skrivande – Högskolan Härnösand
 • Systemutveckling. programmering, pedagogik, spel och multimedieutveckling – KTH, Södertörns högskola m.fl.
 • Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK & Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning – Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Magisterprogrammet IKT, lärande och pedagogiskt arbete (uppsatsen återstår) – Lärarhögskolan/Stockholms universitet
  IKT, pedagogik, didaktik, skrivprocess, portfoliometodik (teacher professional portfolio), handledarskap, vetenskapsteori och metod
 • Ett fåtal kurser termin 1 och 2 på Psykologprogrammet, 300 hp (Master of Psychology) – Stockholms universitet

Certifiering, fortbildning & medlemskap

Book Creator

Ha en suverän dag med sol på in- och utsida!
Fredrik Pedersen-Dambo

E-post: fredrik.pedersen.dambo@eduflex.se
Twitter: twitter.com/FredrikPDambo
Telefon: 070-745 80 50
Postadress:
EduFlex/Fredrik Pedersen-Dambo
Maria Skolgata 48 B
118 53 STOCKHOLM